VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:          MUDr. Renáta Simonato Krajčovičová

IČ:                   10926844

Adresa:           Zelnice III 1606, 684 01, Slavkov u Brna

telefon:           608 412 724

Adresa pro doručování elektronické pošty: renata@renatakrajcovicova.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Datum objednání (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

 

Datum:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte