Důležité upozornění! 

Informace, které najdete na těchto webových stránkách, mají pouze vzdělávací a informativní charakter. Nenahrazují profesionální lékařskou péči. Pokud má čtenář/čtenářka závažné zdravotní obtíže, měl/měla by neprodleně vyhledat doktora! Pokud se některá doporučení (uvedená na těchto webových stránkách, v knihách, během konzultací, v programech) rozhodnete zařadit do svého života, měl by o tom být informován Váš ošetřující lékař, který vyhodnotí, zda jsou opatření vhodná či nikoliv.