Znát svojí ovariální rezervu se jednoduše vyplatí!

Vzpomínám si na to, jako kdyby to bylo včera. Bylo mi tehdy 32 let a široko daleko kolem mě nebyl žádný schopný chlap, se kterým bych si troufla zakládat rodinu (anebo on se mnou :-)). Před pár dny jsem se vrátila z Londýna. Byla jsem tam na celosvětové konferenci asistované reprodukce ESHRE a v uších mi ještě pořád zní, jak na věku matky při otěhotnění záleží. Znělo to tam ze všech stran. A já to přeci sama díky své profesi moc dobře vím!

Při plánování těhotenství je věk dokonce klíčovým faktorem a čas bohužel hraje proti nám – ženám. Stárnutí je totiž nejvýznamnější faktor, který ovlivňuje ženskou plodnost (více se tomuto tématu věnuji v mém eBooku zdarma a taky v eBooku Tajemství přirozeného početí). A to je hodně špatné konstatování pro někoho, kdo by už i dítě chtěl, ale jaksi schází ta druhá důležitá polovička!:-(

Od mého návratu to ve mně pořád hlodá!

To, že momentálně nemám partnera, nelze tak jednoduše změnit! V hlavě kalkuluji…a to já dělám ráda (jsem prostě plánovač, resp. byla jsem plánovač, dokud jsem neměla děti – jakmile přišly, tak mně plánování rychle odnaučily!:-D). Takže zpátky ke kalkulování – když bych potenciálního otce svých dětí náhodou potkala řekněme do roka (a do dne :-)), tak si ho poté musím alespoň rok proklepnout, zda skutečně je to ten pravý….pak vysadím antikoncepci…. pak se mi minimálně půl roku bude srovnávat menstruační cyklus a pak se už konečně budeme normálně pokoušet o miminko!

Sečteno a podtrženo!

Bude to chtít ještě tak 2-3 roky čas, než se budu pokoušet otěhotnět a to už mi bude táhnout na 35! A co když tátu svých budoucích dětí potkám až později, třeba ve 40 a nebo vůbec…. hmmm?! Moje vajíčka jsou nyní ještě celkem kvalitní…..ale za pár let to už bude úplně jinak!

Co s tím?

A tak jsem se jako „správná“ lékařka centra asistované reprodukce rozhodla pro social freezing. V překladu, nechám si po hormonální stimulaci odebrat vajíčka a poté si je nechám zmrazit pro využití v budoucnu (o social freezingu pro vás chytám další článek).

První krok = zjištění ovariální rezervy

Abych si uměla správně zvolit dávku pro dostatečnou hormonální stimulaci, musím znát svou ovariální rezervu. Čili velice jednoduše řečeno, musím znát jak velkou zásobu vajíček ve vaječnících ještě mám. A od této zásoby se následně odvodí pro mě ideální dávka stimulačních léků, které povedou k tomu, že mi nedozraje v daném cyklu pouze jedno vajíčko (jak je tomu běžně u menstruačního cyklu), ale dozraje jich více – 5, 10, 20 anebo i 30…. Množství vajíček, která dozrají, závisí na aktuální zásobě vajíček ve vaječnících (ovariální rezerva).

My ženy máme na rozdíl od mužů v otázkách plození potomstva jeden zásadní problém ⇒ náš počet vajíček je jasně daný již při našem narození!

U ženy se vajíčka tvoří pouze do konce 7 měsíce jejího života v děloze (ano čtěte dobře…ženám se vajíčka vytvářejí pouze v době, kdy jsou samy ještě v bříšku svojí maminky). Při porodu mají děvčátka ve vaječnících 700 000 až 2 miliony nezralých vajíček. Vajíčka postupně hned od porodu každý měsíc zanikají a zaniká jich neuvěřitelné množství….až 1000 za měsíc. Toto odumírání nelze ničím zastavit…probíhá i v období před pubertou, probíhá i v průběhu těhotenství i době kojení, i když berete antikoncepci….ochrana zde neexistuje a každá plodná žena přijde zhruba o 1000 vajíček každý měsíc.

Navíc každá žena se na svět narodí s určitým předem daným počtem vajíček. Tyto vajíčka se postupem věku spotřebovávají. Některé ženy mají ještě ve 40 letech bohatou zásobu vajíček a jiné ženy jsou tou dobou již v přechodu a šance na potomka z vlastního vajíčka je nulová.

Bohužel žádná z nás neví, co jí bylo dáno do vínku, s jakým počtem vajíček se narodila a kdy se jejich zásoba definitivně vyčerpá. Navíc se stoupajícím věkem a s postupně snižující se zásobou vajíček se rapidně snižuje i jejich kvalitazvyšuje se riziko vývojových vad u plodu (více na toto téma si můžete přečíst v mém článku Když se to stane poprvé a taky v eBooku zdarma).

Logická otázka zní: Dá se nějak zjistit, jakou zásobu vajíček ve vaječníku ještě mám?

Odpověď je naštěstí ano! Existují určité prediktivní vyšetření, kterými lze zásobu vajíček přibližně stanovit. Tuto zásobu vajíček ve vaječníku nazýváme my lékaři ovariální rezervou a na její zjištění máme tyto možnosti:

 • Vyšetření hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) z krve
 • Počet antrálních folikulů na ultrazvuku
 • Antimülleriánský hormon

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé možnosti zjištění ovariální rezervy blíže!

1. Stanovení hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) z krve

Aby ženský menstruační cyklus fungoval tak, jak má, je zapotřebí harmonická souhra a do detailu vyladěná spolupráce několika důležitých hormonů. Jedním z těchto hormonů je právě FSH (folikuly stimulující hormon). Je to hormon, který se vylučuje z hypofýzy (část mozku – žláza s vnitřní sekrecí) a jeho úlohou je stimulace růstu i zrání folikulů, neboli váčků, které se nacházejí ve vaječnících a v nichž jsou uložena vajíčka.

V rámci běžně probíhajícího menstruačního cyklu dochází právě pod vlivem stoupající hladiny FSH k růstu dominantního folikulu, který posléze dospěje až k ovulaci. FSH je v této fázi menstruačního cyklu nepostradatelný. Jakmile dojde k ovulaci, začne hladina FSH prudce klesat a drží se v nízkých hladinách až do následujícího cyklu.

Hladina FSH se však nemění jenom v průběhu menstruačního cyklu. Setrvale víc a víc stoupá s přibývajícím věkem ženy a velice citlivě koreluje se zásobou vajíček ve vaječníku. Jednoduše řečeno, když je vajíček ve vaječníku dostatek, tak na stimulaci růstu dominantního folikulu stačí relativně nízká hladina FSH. Čím je ale vajíček ve vaječníku méně, tak tím vyšší hodnoty FSH jsou potřeba, aby byl dosažen růst dominantního folikulu.

Kdy a jak se vyšetření FSH provádí?

Hladina FSH se jednoduše stanoví odběrem krve ze žíly. Aby se z hodnoty FSH dala vyvozovat ovariální rezerva, tak se vyšetření z krve musí vždy provádět v návaznosti na fázi menstruačního cyklu – provádí se vždy pouze 2.-3. den menstruačního cyklu (1. den menstruačního cyklu = 1. den menstruace).

Co prozradí hodnoty FSH?

U ženy s normální zásobou vajíček ve vaječníku se hladina FSH udržuje někde mezi 3-8 IU/l. U žen, které už mají rezervu vajíček ve vaječníku sníženou, dochází ke zvyšování hodnot FSH 2.-3.den cyklu. Zvyšovaní hladiny FSH pokračuje až do menopauzy. V období vyčerpání všech vajíček z vaječníku a přechodu do menopauzy hodnoty FSH jsou zvýšeny i přes 100 IU/l a v těchto hodnotách se pohybují až do konce života.

Pro nás reprodukční gynekology je určitou pomyslnou „hranicí plodnosti“ hodnota FSH 10 IU/l. Každá hodnota FSH nad 10 IU/l již znamená výrazně sníženou zásobu vajíček ve vaječníku a jednoznačné směřování k menopauze.

Kde lze vyšetření FSH provést?

Hladina FSH (a dalších hormonů) se běžně zjišťuje v rámci hormonálního profilu při vstupných vyšetřeních v centru asistované reprodukce a lehce vám jej může provést i váš registrující gynekolog. Toto vyšetření je plně hrazeno pojišťovnou.

Zde bych chtěla upozornit na jednu velmi důležitou věc z praxe. Toto vyšetření má význam provést i v mladším věku v případě, že máte nepravidelnou menstruaci, časné příznaky menopauzy v produktivním věku (pociťujete návaly horka nebo zvýšeného pocení, změny nálad). V tomto případě vám toto vyšetření odhalí, zda nemáte výrazně snížený počet vajíček ve vaječníku a zda vám nehrozí předčasné ovariální selhání (o tomto syndromu nyní připravuji další článek a budu se mu podrobněji věnovat ve svém připravovaném eBooku).

POZOR: Předčasné ovariální selhání se může odehrát v každém věku ženy (ano, dokonce i adolescentním).

Mám pro vás ještě jeden TIP:

Pokud nechcete navštěvovat v této věci gynekologa, tak si můžete orientační hladinu FSH zjistit diskrétně a to v pohodlí svého domova. Existují jednoduché testy ženské plodnosti (napr. Adiel nebo Kiwu Wuki), které zjistí hladinu FSH z vaší moči. Ceny testů se pohybují v řádu 100-200 Kč. Testování je tedy stejné jako u ovulačního či těhotenského testu. S tímto testem bude negativní výsledek dobrou zprávou, i když to není důkazem plodnosti. Pozitivní výsledek testu naznačuje, že plodnost je snížena a doporučuji, abyste urychleně zašla za svým lékařem a ten vám provede další testy k potvrzení nebo vyvrácení výsledku.

2. Počet antrálních folikulů na ultrazvuku

Ve vaječníku ženy jsou její vajíčka uložena ve speciálních váčcích, které nazýváme folikuly. Folikuly jsou na počátku drobné, bez dutiny uvnitř. Folikuly se postupně vyvíjejí, dozrávají, vytváří se v nich dutinka vyplněná tekutinou. Mnohé z těchto folikulů postupně zanikají a jen zlomek z nich nakonec dospěje k ovulaci.

Antrální folikuly jsou jednoduše řečeno váčky ve vaječníku, které již mají v sobě vytvořenou dutinku (latinsky antrum, z toho vyplývá název antrální) a tyto váčky jsou detekovatelné na ultrazvuku. Lékař je při ultrazvukovém vyšetření vidí jako drobné černé tečky až větší bubliny ve vaječníku (viz přiložený obrázek).

Antrální folikuly mají velikost 2-10 mm. Stačí je při ultrazvukovém vyšetření všechny správně spočítat, a tím zjistíme počet antrálních folikulů (Antral follicule count – AFC). AFC je další důležitý faktor, ze kterého lze odvodit aktuální ovariální rezervu.

Za normální ovariální rezervu se považuje přítomnost 10-24 antrálních folikulů (dohromady na obou vaječnících). Snížená ovariální rezerva je při AFC 10-5. Když zjistíme AFC pod 5, tak se již jedná o výrazně sníženou ovariální rezervu. Nadměrná zásoba vajíček ve vaječníku a přítomnost více jak 24 antrálních folikulů, ale bohužel taky není úplně optimální. Zde je pravděpodobné, že žena má tendenci k PCOS syndromu a hrozí jí při hormonální stimulaci ovariální hyperstimulační syndrom OHSS (o PCOS a OHSS budu podrobně psát ve svém připravovaném eBooku).

Počet antrálních folikulů AFC je marker pro ovariální rezervu velice přesný, ale jeho nevýhodou je, že je zjistitelný pouze vaginálním ultrazvukem. Je proto nutná návštěva gynekologické ambulance.

Stejně jako hladina FSH, tak i AFC vypovídá pouze o aktuální situaci a nelze z něj usuzovat, jak velká je zásoba vajíček ve vaječníku do budoucna.

Naštěstí existuje marker, který to dovede! A tím je Antimülleriánský hormon.

3. Antimülleriánský hormon

Antimülleriánský hormon je tvořen ve vaječníku buňkami preantrálních a malých antrálních folikulů do velikosti 4 mm (viz obrázek výše). Jedná se o atypický hormon a jeho hladina je přímo závislá na počtu a typu folikulů. Absolutní hladiny AMH jsou excelentním biomarkerem ovariální rezervy, neboť AMH reflektuje počet zbývajících folikulů ve vaječníku. Další nespornou výhodou je to, že koncentrace AMH v krvi se v průběhu menstruačního cyklu nemění. Dá se proto vyšetřit kdykoliv bez návaznosti na menstruační cyklus. Jak se postupně se stoupajícím věkem snižuje zásoba vajíček ve vaječníku, tak tento pokles kopíruje stále klesající hodnota AMH. Postupně klesá až k neměřitelným hodnotám.

Kdy a jak se vyšetření AMH provádí?

Antimülleriálnský hormon se měří z odebrané krve a provádějí ho běžné laboratoře, ambulantní gynekologové a centra asistované reprodukce. Pokud máte žádanku od lékaře, tak se dá vyšetřit na pojišťovnu. AMH lze vyšetřit i bez žádanky a v tom případě stojí kolem 600 Kč.

Jaké jsou referenční hodnoty AMH?

  Optimální      4,0 – 6,8 ng/ml

  Dostatečné    2,2 – 4,0 ng/ml

  Nízké                0,3 – 2,2 ng/ml

  Velmi nízké  0,0 – 0,3 ng/ml

Optimálnídostatečná hodnota AMH značí dostatečný počet vajíček. Při nízkém AMH je naděje na přirozené otěhotnění podstatně nižší (ale ne nemožná) a stále je zde možnost otěhotnění za využití některé z metod asistované reprodukce. V případě, že se zjistí hodnota AMH velmi nízká (pod 0,3), tak přirozené (nebo i asistované) otěhotnění z vlastních vajíček je prakticky nemožné. Jediné, co v tomto případě zbývá, je využít vajíčko darované.

Kdy je na místě vyšetřovat ovariální rezervu?

 • Preventivně, když dítě zatím nechcete a je vám již přes 30 let
  Když se ještě o dítě nepokoušíte a plánování rodiny zatím odkládáte (a přitom je vám již kolem 30 a více). Když se ujistíte, že máte normální ovariální reservu, tak si odkládání těhotnění ještě „můžete dovolit“.
 • Preventivně z rodinných důvodů
  Když vaše maminka a/nebo babička šly do přechodu dříve než ve 45 letech. Na počtu vajíček ve vaječníku se podílejí i zatím ne zcela objasněné genetické faktory a brzká menopauza u vašich pokrevních příbuzných je určitý rizikový faktor, že i vy můžete mít sníženou ovariální rezervu i v relativně mladém věku
 • Když se pokoušíte víc jak rok o miminko
  u žen nad 30 let již po ½ roce neúspěšného snažení o miminko
 • Pokud jste po operaci na vaječníku (vaječnících)
  Pokud jste po operaci na vaječníku (vaječnících) z různých důvodů – z důvodu endometriózy, odstranění cyst z vaječníku, operace pro zánět vaječníku, je vhodné zjistit nakolik byla vaše operace šetrná a jak se podepsala na vaší ovariální rezervě.
 • Před IVF
  Pokud jste ve fázi plánování IVF (asistované reprodukce), je ovariální reserva rozhodujícím faktorem pro správné zvolení dávky stimulačních hormonů
 • Když máte výrazně nepravidelný menstruační cyklus
  V případě, že máte výrazně nepravidelný menstruační cyklus. Dle ovariální rezervy se dá detekovat i přítomnost syndromu polycystických ovarií.
 • K vyloučení předčasného ovariálního selhání
  Když na sobě pozorujete premenopauzální příznaky - návaly horka, pocení, změny nálad v kombinaci s poruchami menstruačního cyklu, který byl předtím pravidelný. Pozor - předčasné ovariální selhání můžete mít i v mladém věku!

Otázka na závěr: Proč je důležité znát svojí ovariální rezervu?

 • Normální hodnota ovariální rezervy
  Normální hodnota ovariální rezervy poukazuje na vaší normální plodnost – pokud vám není 35 let a více a nezjistí se jiné příčiny neplodnosti, tak se v klidu můžete dál snažit o miminko i bez odborné pomoci (toto snažení by ale každopádně nemělo přesáhnout rok)
 • Snížená hodnota ovariální rezervy
  Při zjištění snížených hodnot – zde není na co čekat, třeba vykonat urychleně kroky pro otěhotnění. Je skutečně lepší nečekat na zázrak a radši se svěřit do rukou odborníků.
 • Výrazně snížená až nulová ovariální rezerva
  Při zjištění výrazně snížených až nulových hodnot – bohužel zde nezbývá nic jiného než se smířit s tím, že otěhotnění s vlastním vajíčkem je takřka nemožné. Pořád je ale zde možnost přijmout vajíčka darovaná.
 • Výrazně zvýšená ovariální rezerva
  Při ovariální rezervě výrazně zvýšené – nutno pečlivě diagnostikovat, zda nemáte PCOS a zda pravidelně ovulujete. Když by byla u vás nutná ovariální stimulace pro IVF, tak nutno stimulovat velice opatrně, protože vám hrozí OHSS – ovariální hyperstimulační syndrom (podrobně se tomuto tématu budu věnovat v připravovaném eBooku)

A zajímá vás, jak to dopadlo se mnou?

Svojí ovariální rezervu jsem si zjistila. Při hodnotě AMH 0,99 jsem zalapala hrůzou po dechu a plánovala jsem hned další měsíc vysadit antikoncepci a začít se stimulovat pro social freezing. Jenže…..tak jak to v životě často bývá…člověk míní a osud mění! Na druhý den večer jsem šla do jedné italské restaurace na večeři a seznámila jsem se tam s mým Davidem…..a vše (úplně vše) se rázem změnilo a social freezing již postrádal smysl..:-)

Jak to s námi pokračovalo dále si můžete přečíst v Můj příběh.

 

 

 

 

Jsem expertka na léčbu neplodnosti, lékařka s nadstavbovou atestací z oboru Reprodukční medicíny a šťastná maminka dvou krásných dětí. Strastiplnou cestou za vytouženým miminkem jsem si sama prošla. Nyní se na neplodnost dívám celostně a provázím ženy na jejich cestě za vysněným dítětem. Dělím se s nimi o moje vědomosti a zkušenosti a pomáhám jim nad neplodností zvítězit! Jsem autorkou eBooku Tajemství přirozeného početí >>, který se stane vašim spolehlivým průvodcem na cestě k vytouženému miminku. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.